Политика за защита на личните данни

Гарантирането на правото на защита на личните данни е основен ангажимент на keune.bg поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да Ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за защита на личните данни, за да отразяваме всички изменения относно начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. Актуализираната версия на Политиката за защита на личните данни ще публикуваме на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Ние сме Глобал Брендс ЕООД - търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131486544, адрес на регистрация гр. София, бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, сграда 3, етаж 3.

Тъй като Вашето мнение е важно за нас и ние имаме готовност да Ви предоставим допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни. Насърчаваме Ви да се свързвате с нас по електронна поща с адрес: office@globalbrands.info или да изпратите Вашето писмено запитване по куриер на адрес: София 1528, бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, сграда 3.

Кои категории лични данни обработваме?

Събираме Вашите лични данни директно от Вас, за да можем да осъществим Вашето желание за покупка чрез онлайн платформата ни. Информацията, която получаваме от Вас е следната:

Когато създавате профил в сайта ни – keune.bg. Вие ни предоставяте вашите адрес на електронна поща, собствено и фамилно име и мобилен номер.

Когато създавате поръчка, ние обработваме следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките https://keune.bg/biskvitkite.

Ние не събираме, нито обработваме чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 14 години.

С каква цел и основание обработваме данните Ви?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

1. Каква лична информация събираме

- При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор - имената Ви/дании за фирма/ЕИК; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

- За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;

- Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, телефон, адрес за фактура, адрес за доставка;

- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, данни за покупката;

- Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - различни видове информация, включително, но не само името ви, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви;

- За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби - имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;

- Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък, или каните някого да се присъедини към вас в наши форуми, "Глобал Брендс" ЕООД може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;

2. Цели и принципи при събиране, обработване и съхраняване на лични данни

(1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на платформата www.keune.bg, включително за следните цели:

създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на стоките и услугите ни и осъществяване на връзката между клиент и доставчик;

счетоводни цели;

защита на информационната сигурност.

статистически цели за подобряване на платформата;

изпращане на информационни съобщения, съобщения за подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, обучение, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

 (2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 (3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът в лицето на "Глобал Брендс" ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 • За данните, необходими за обслужването на всяка от посочените по-горе цели на обработка и в рамките на компетентностите на всеки получател, получателите на данните на регистрирания Потребител/Клиент са или могат да бъдат:

- Компетентните служители на "Глобал Брендс" ЕООД .

- Данъчните власти и банкови органи в случай на одит

- Фирмата, която предоставя CRM услуги и обработва данните на регистрираните Потребители/Клиенти като обработваща данни от името на "Глобал Брендс" ЕООД , съгласно нашите инструкции и указания.

- Външни сътрудници, които предоставят интернет услуги, съхранение и управление на поръчки, куриерски услуги, или групова доставка на продукти, услуги по установяване на продукти и анализ на данни от покупки, на които се предават, при строги ограничения и процедури, необходимите данни за изпълнението на техните задължения. Тези фирми използват предоставените им данни съгласно условията за ползване и само съобразно указанията на "Глобал Брендс" ЕООД

Усъвършенстване на нашите услуги

Нашето желание е постоянно да ви предлагаме най-доброто преживяване при пазаруването в нашата платоформа. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания. 

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати. Вашите права, можете да видите в т. 3 на настоящия документ.

Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции. Гарантираме Ви, че това обработване се извършва при спазване на Вашите интереси, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

промените настройките в клиентският профил в раздел Известия

 • Записване / Отписване от Електронния Бюлетин
 • използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас;

Вашите права, можете да видите в т. 3 на настоящия документ. Както и да дадете отказ, вижте как, като се запознаете с Политика за използване на бисквитки - https://keune.bg/biskvitkite

Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на keune.bg срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в keune.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

3. Вашите права и възможности, като субект  на обработване на личните ви данни:

Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:

1. оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;

2. имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

3. по всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от горепосочените сайтове;

4. Ако прецените, че не желаете "Глобал Брендс" ЕООД да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

4.1. личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

4.2. в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;

4.3. ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;

4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

5. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни;

6. право на възражение пред "Глобал Брендс" ЕООД срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на:

следния електронен адрес: office@globalbrands.info изпратено от регистрационния ви имейл адрес, или

изпратено до адрес: София, бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, града 3, етаж 3,

съдържащо най-малко следното:

1. потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на Потребител/Клиент;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

Ако субект пожелае да бъде „забравен“ и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие!

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Освен горепосочените права "Глобал Брендс" ЕООД Ви дава право да извършвате сами някои от следните промени във връзка с обработването на личните Ви данни, а именно:

• В потребителския си профил може сами да редактирате и изтривате лични данни, които не за задължителни за ползването на сайта и не желаете да бъдат публично достояние;

• Можете да управлявате предпочитанията си за получаването на конкретен e-mail бюлетин на потребителския си профил, както и да се откажете чрез избор на опцията за отписване в края на всеки получен e-mail

Вземане на автоматични решения

Можете да ни запитате да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

поражда правни последици за Вас, или

Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;

е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи, или

се базира на Вашето изрично съгласие.

Жалби

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни.

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.   

Напомняме ви, че можете да се свързвате със нас по един от следните начини:

 • по електронна поща с адрес: office@globalbrands.info или
 • по обикновена поща или куриер до адрес: гр. София 1528, бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, сграда 3, етаж 3

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Уеб сайт: www.kzp.bg